اطلاعیه سایت

کانال تلگرامی استاد حسین خیراندیش

اخبار مقاومت

با مقاومت و پایمردی جبهه مقاومت هم حلب آزاد شد، هم فوعه و کفریا

با مقاومت و پایمردی جبهه مقاومت هم حلب آزاد شد، هم فوعه و کفریا

هم حلب آزاد شد، هم فوعه و کفریا فوعه و کفریا پیش از جنگ داخلی بالغ بر ۴۵هزار نفر جمعیت داشتند، اما امروز تنها ۱۵ هزار نفر در این دو شهر باقی مانده اند. پیش از سقوط ادلب هزارن نفر از مردان و جوانان این دو شهر در پادگان مسطومه آموزش های لازم را دیدند تا در صورت هر اتفاق ناگهانی، بتوانند از خودشان دفاع کنند. آن اتفاق ناگهانی روی داد و شهرها و هزاران انسان بیگناه در محاصره شقی ترین مخلوقات که همان “مسلحان تکفیری” مورد حمایت ترکیه...

ادامه مطلب