اطلاعیه سایت

کانال تلگرامی استاد حسین خیراندیش

مستند

مسببان اصلی تحریم ها را بشناسید ، مستند شورش در شهر

مسببان اصلی تحریم ها را بشناسید ، مستند شورش در شهر

مستند شورش در شهر مستندی بسیار دیدنی از اتفاقات سیاسی اخیر ایران که منجر به تحریم های فلج کننده شد. در مستند شورش در شهر  پخش شده از برنامه ثریا به صورت پژوهش و تحقیق تهیه شده، سازنده مستند سعی کرده تا پرده از رازهای تکان دهنده ای بردارد که سرانجام اورا به جواب این سوال که چه دلیلی باعث تحریم های شوکه کننده و ناگهانی غرب علیه ایران شد، برسد. اما سازنده در ادامه تحقیق خود در کشف راز این معما به اسامی و جریانات مخفی و محرمانه ای میرسد که دیدن ...

ادامه مطلب