خانه » اخبار روز » مسعود ده نمکی در روز دانشجو : امروز انقلاب احتیاج به انقلاب دارد!

اطلاعیه سایت

کانال تلگرامی استاد حسین خیراندیش
مسعود ده نمکی در روز دانشجو : امروز انقلاب احتیاج به انقلاب دارد!

مسعود ده نمکی در روز دانشجو : امروز انقلاب احتیاج به انقلاب دارد!

مسعود ده نمکی در مراسم گرامی داشت روز دانشجو(16 آذر) در دانشگاه امیرکبیر با اشاره به برنامه های بی ربط و کمدی بعضی از دانشگاهها در این روز اظهار داشت:
بعضی از دانشگاهها به نو آوری روی آورده اند تا استند آپ کمدی و جناب خان این روز را گرامی بدارند تا بچه ها سرگرم باشند، بچه ها که سرگرم باشند دیگر دست به چیز هایی که «جیز» هست نمی زنند این یک اصل است!

وی ادامه داد: آن چیزی که امروز از من و شما می خواهند سرگرم شدن به بازی و دعواهای سرگرم کننده است. من شأن جنبش دانشجویی را نظارت بر رفتار حاکمیت می دانم واصولاً وظیفه ذاتی آنها ایجاب می کنند که اینگونه عمل بکنند.

مسعود ده نمکی در روز دانشجو

مسعود ده نمکی در روز دانشجو

سو استفاده جریان سرمایه داری از دانشجو

ده نمکی با بیان اهداف نظام فاسد سرمایه داری و قدرت طلب بیان داشت:
بچه حزب الهی را فقط به خاطر مبارزه با بد حجابی دوست داشته باشند، آنطرفی را فقط برای مبارزه با بچه حزب اللهی دوستش داشته باشند، ولی وقتی همه اینها یک فلش را پیگیری کنند و آن هم نقد قدرتمندان هست، آن وقت  باید در دانشگاه استند آپ کمدی برگزار بشود.

این کارگردان سینما ادامه داد: نگاه نکنیم که چی می گوید نگاه کنیم ببینیم که کی می گوید، حتی اگر ناحق بگوید، باید برایش صوت کف بزنید و الله و اکبر بگویید، حتی اگر ناحق بگوید.این خواسته مفسدان حاکمیتی از ماست!

مسعود ده نمکی با اشاره به خواسته جریان های فساد گر و نیت آنها گفت: گفته می شود «صلی علی محمد هیشکی نبود این آمد» اگر بگویی کی آمد ازکجا آمد، چرا آمد، چرا اینجا نشست، آن وقت شما متهم قصه هستید، می گویند: شما دارید از ارزشها استفاده ابزاری می کنید.

وی گفت: این بازی به دست کارگردانهایی تداعی می شود که مارا به عنوان بازیگر می خواهند، تازه نه اون بازیگری که می تواند حس داشته باشد، نه اون بازیگری که می تواند گریه کند، داد بزند و دردش بیاید از سه هزار میلیارد و هشت هزار میلیارد، نه این را نمی خواهند، بازیگر خیمه شب بازی می خواهند که فقط با نخ جابجا بشود و هرموقع اراده کردند بیاید وسط.

وی افزود: جنبش دانشجویی شاید دچار خمودگی بشود، شاید به جای عقلا از کمدین ها دعوت بکند که روز 16 آذرش را گرامی بدارند، اما تلنگر لازم است، تلنگری که دانشجو را دوباره به میدان بیاورد.

امروز انقلاب ما به انقلاب احتیاج دارد:

ده نمکی خاطر نشان کرد: آن روز، روز عزای کسانی است که دوست دارند شما رو در برابر هم دیگر قرار بدهند، نگذارید ما را بازیچه قرار بدهند، نگذارید مارا دوباره رو در روی همدیگر قرار بدهند.

وی تصریح کرد: امروز انقلاب به جایی رسیده که باید در برابر دیکتاتوری سرمایه قد علم بکند، امروز انقلاب احتیاج به انقلاب دارد

امروز آقازاده ها، سرمایه دارها و لیبرال های وطن فروش که روزی پشت دین قایم می شوند و روزی پشت آزادی چنبره انداخته اند بر گلو گاههای اقتصادی این مملکت.

نهاد های نظارتی ما می تی کومان نگاه کنند

مسعود ده نمکی در مراسم گرامی داشت روز دانشجو(16 آذر) در دانشگاه امیرکبیر با اشاره به برنامه های بی ربط و کمدی بعضی از دانشگاهها در این روز اظهار داشت:
بعضی از دانشگاهها به نو آوری روی آورده اند تا استند آپ کمدی و جناب خان این روز را گرامی بدارند تا بچه ها سرگرم باشند، بچه ها که سرگرم باشند دیگر دست به چیز هایی که «جیز» هست نمی زنند این یک اصل است!

وی ادامه داد: آن چیزی که امروز از من و شما می خواهند سرگرم شدن به بازی و دعواهای سرگرم کننده است. من شأن جنبش دانشجویی را نظارت بر رفتار حاکمیت می دانم واصولاً وظیفه ذاتی آنها ایجاب می کنند که اینگونه عمل بکنند.

ده نمکی با بیان اهداف نظام فاسد سرمایه داری و قدرت طلب بیان داشت:
بچه حزب الهی را فقط به خاطر مبارزه با بد حجابی دوست داشته باشند، آنطرفی را فقط برای مبارزه با بچه حزب اللهی دوستش داشته باشند، ولی وقتی همه اینها یک فلش را پیگیری کنند و آن هم نقد قدرتمندان هست، آن وقت  باید در دانشگاه استند آپ کمدی برگزار بشود.

این کارگردان سینما ادامه داد: نگاه نکنیم که چی می گوید نگاه کنیم ببینیم که کی می گوید، حتی اگر ناحق بگوید، باید برایش صوت کف بزنید و الله و اکبر بگویید، حتی اگر ناحق بگوید.این خواسته مفسدان حاکمیتی از ماست!

شما متهم قصه اید اگر…

مسعود ده نمکی با اشاره به خواسته جریان های فساد گر و نیت آنها گفت: گفته می شود «صلی علی محمد هیشکی نبود این آمد» اگر بگویی کی آمد ازکجا آمد، چرا آمد، چرا اینجا نشست، آن وقت شما متهم قصه هستید، می گویند: شما دارید از ارزشها استفاده ابزاری می کنید.

وی گفت: این بازی به دست کارگردانهایی تداعی می شود که مارا به عنوان بازیگر می خواهند، تازه نه اون بازیگری که می تواند حس داشته باشد، نه اون بازیگری که می تواند گریه کند، داد بزند و دردش بیاید از سه هزار میلیارد و هشت هزار میلیارد، نه این را نمی خواهند، بازیگر خیمه شب بازی می خواهند که فقط با نخ جابجا بشود و هرموقع اراده کردند بیاید وسط.

وی افزود: جنبش دانشجویی شاید دچار خمودگی بشود، شاید به جای عقلا از کمدین ها دعوت بکند که روز 16 آذرش را گرامی بدارند، اما تلنگر لازم است، تلنگری که دانشجو را دوباره به میدان بیاورد.

ده نمکی خاطر نشان کرد: آن روز، روز عزای کسانی است که دوست دارند شما رو در برابر هم دیگر قرار بدهند، نگذارید ما را بازیچه قرار بدهند، نگذارید مارا دوباره رو در روی همدیگر قرار بدهند.

وی تصریح کرد: امروز انقلاب به جایی رسیده که باید در برابر دیکتاتوری سرمایه قد علم بکند، امروز انقلاب احتیاج به انقلاب دارد

امروز آقازاده ها، سرمایه دارها و لیبرال های وطن فروش که روزی پشت دین قایم می شوند و روزی پشت آزادی چنبره انداخته اند بر گلو گاههای اقتصادی این مملکت.

وظیفه نهاد های نظارتی چیست؟

وی خاطر نشان کرد: آن نهادهایی که وظیفه شان نظارت هست کجا هستند؟ آیا نهادهای حراست باید دم در بایستند و منتظر موی سر و کاکل زنان باشند یا اینکه ببینند که چه طور از یک نهاد دولتی، یک بانک و از یک موسسه نه یک قران و دو زار، که سه هزار میلیارد، هشت هزار میلیارد و 12 هزار میلیارد، رقم های افسانه ای خارج می شود و هیچ چشم بینایی وجود ندارد.

او اظهار داشت: دستگاههای نظارتی امروز «می تی کومان» احتیاج دارند، حداقل بروید کارتون نگاه کنید اگر درسش را نخوانده اید!

امروز شرمساری برای همه است!

در بدنه مقاومت وجود دارد برای مبارزه با فساد!

وی با برشمردن وظایف جنبش های دانشجویی تاکید کرد: اینجاست وظیفه جنبش دانشجویی که نگذارید عده ای پشت اصولگرایی و آزادی و دموکراسی پنهان بشوند و جوابگوی سیستم فاسد اداری باشند، برادران و خواهران من، جنبش دانشجویی، دفتر تحکیم وحدت و جنبش عدالتخواهی با هم یکی بشوید!

وی در پایان اظهار داشت: اگر با هم یکی شدید لرزه بر اندام کسانی خواهد افتاد که بر اوج اشرافی گری نشسته اند و دارند به ریش من و شما می خندند!
بترسید از اون روزی که چپ و راست جنبش دانشجویی با هم یکی بشوند و صف بکشند بر علیه شما و فریاد بزنند و پشت سر آنها مردم قرار بگیرند.

مردم دموکراسی را آزمون و خطا می کنند، اگر به این نتیجه برسند که این سیستم معیوب هست آن وقت حرفی که میزنند نه حرف چپ است نه حرف راست!
ما خودمان هم ساده انگار و سطحی نگر شده ایم، از عدالت فقط فیش حقوقی را می بینیم! پشت فیش حقوقی را نمی بینیم.

امروز هر کدام از ما به اندازه صاحبان فیش های حقوقی متهم و مقصر هستیم چون همه ما دست هایمان در دست همدیگر است و بالایی ها دستشان در جیب همه ماست.

در خارج دزد ها بانک می زنند اینجا برای دزدیدن بانک می زنند

شما مدیون خون 16 آذری ها هستید، شما مدیون خون شلمچه ای ها هستید  و شما مدیون تمام شهدا هستید

 

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز